Vid förrådet:
-0.2 ℃
24 Jan 2021 14:25

Utanför köket:
-0.6 ℃
24 Jan 2021 14:25
Förrådet:
14.1 ℃
24 Jan 2021 14:25

Markplan:
25.0 ℃
24 Jan 2021 14:25

En trappa upp:
22.5 ℃
24 Jan 2021 14:25

24 Jan 2021 14:25
Light Level : 290.83 lx
LED strip is OFF
Förrådet
Rocky Dawuni - Beautiful People

Vardagsrummet
Opeth - Ghost of Perdition

Köket
Reakton - Sound